به تعداد 10 ده نفر خانم و آفا جهت کار کارگاه ساخت جعبه های چوبی بدون نیاز به زبان ترکی در استانبول ترکیه نیاز مندیم

2.500
İlan No 2160
İlan Tarihi 20 Kasım 2020
Çalışma Şekli Serbest Çalışma (Freelance)
Eğitim Durumu En Az İlköğretim Mezunu
Deneyim Aranmıyor
Firma Adı ......
Engelliye Uygun Hayır